Bệnh tim mạch

CAO HUYẾT ÁP - NHỒI MÁU CƠ TIM - SUY TIM
Huyết áp cao
Đau tim - Nhồi máu cơ tim
Bệnh mạch vành (Coronary Artery Disease - CAD)


Suy tim
Rung tâm nhĩ