Ghép thận

Ghép thận có thể giúp thực hiện tất cả các chức năng của một quả thận bình thường như loại bỏ chất thải, nước cũng như sản xuất các hóc-môn, và là một giải pháp cho bệnh nhân suy thận nặng hoặc không hồi phục.

Tuy nhiên, không phải tất cả các bệnh nhân phù hợp với cả hai phương pháp trên. Sự lựa chọn một trong những phương pháp điều trị trên cho từng bệnh nhân được dựa trên nhiều yếu tố bao gồm cả y tế và các yếu tố xã hội, cũng như tính khả thi của các chọn lựa này đối với bệnh nhân.

Vì vậy, một số bệnh nhân bị bệnh tim không phù hợp để ghép thận, và sẽ cần phải chạy thận nhân tạo để duy trì. Một số bệnh nhân bị bệnh tim nặng hoặc các bệnh suy nhược khác có thể không cho phép chạy thận nhân tạo. Mỗi một bệnh nhân sẽ cần phải được đánh giá để quyết định xem phương pháp điều trị nào là thích hợp nhất.

Ghép thận vẫn là lựa chọn lý tưởng nhất trong điều trị thay thế thận. Với một mô ghép hoạt động (allograft), các bệnh nhân thoát khỏi sự phụ thuộc vào chạy thận nhân tạo, có thể ăn uống bình thường, và có thể có cuộc sống bình thường không bị hạn chế về mọi mặt.

Các hình thức ghép thận

Ghép thận từ người chết não:

Một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo mà người nhà không phù hợp để cho thận. Những bệnh nhân này cần phải chờ đợi thận được lấy từ người hiến tặng phù hợp nhưng bị chết đột ngột và trước đó khỏe mạnh. Ghép như vậy được gọi là ghép thận từ người chết não. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo nếu phù hợp sẽ được ghi danh sách chờ và chờ cơ hội ghép trong khi vẫn chạy thận nhân tạo.

Thời gian chờ đợi phụ thuộc người hiến tặng, ở Singapore, người ghép thận từ người chết não thường chờ khoảng 4 đến 6 năm trước khi được ghép. Một số chờ đến mười năm. Tuy nhiên tỷ lệ thành công là khoảng 10% thấp hơn ghép thận sống, hơn nữa, ghép thận vẫn còn tốt hơn chạy thận nhân tạo về phương diện chất lượng cuộc sống.

Ghép thận sống:

Có nghĩa là thận ghép lấy từ một người thân hiến tặng đang còn sống khỏe mạnh. Thành viên khỏe mạnh trong gia đình anh chị em ruột, cha mẹ, hoặc họ hàng có qua hệ huyết thống hàng thứ nhất và thứ hai (ví dụ như anh chị em họ) của bệnh nhân có thể cho thận. Người hiến tặng phải được kiểm tra kỹ càng để đảm bảo rằng họ thích hợp để cho một quả thận. Kết quả hai thận phải hoạt động tốt, và người nhận cần phải chạy thận nhân tạo chờ đợi đến khi kiểm tra người hiến tặng xong.

Việc đánh giá này trung bình mất khoảng 3 tháng. Sau khi người hiến tặng được kết luận là phù hợp, họ sẽ phải trải qua một cuộc giải phẫu để lấy thận. Người hiến tặng có thể hồi phục hoàn toàn sau mổ 6 tuần và có thể quay trở lại một cuộc sống bình thường sau đó. Ghép thận từ người hiến tặng có tỷ lệ thành công rất cao, vượt quá 97%.

Kiểm tra đánh giá người hiến tặng có thể thực hiện trong một thời gian ngắn khoảng một tháng; trong thực tế, một trong những lợi thế của ghép thận sống là bệnh nhân có thể thậm chí không cần phải chạy thận nhân tạo nếu có người hiến tặng phù hợp. Tuy nhiên thường mất trung bình là 3 tháng để kiểm tra đánh giá, và người nhận phải chạy thận nhân tạo trong thời gian chờ đợi. Vì ghép thận sống có tỷ lệ thành công cao nhất, nên đây là lựa chọn điều trị hàng đầu của bệnh nhân suy thận có yêu cầu điều trị bằng ghép thận.

Lựa chọn ghép thận sẽ khác nhau giữa các bệnh nhân vì lý do y tế, xã hội và tài chính. Một lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân này có thể không tốt cho các bệnh nhân khác. Bệnh nhân nên thảo luận với các bác sĩ và nhân viên ghép thận về các lựa chọn trước khi quyết định.

Nguy cơ có thể xảy ra

Thận được ghép vào cơ thể sẽ coi là vật ngoại lai, hệ miễn dịch người, có thể thải ghép quả thận, thận phải được duy trì nhờ các thuốc gọi là thuốc ức chế miễn dịch.

Bệnh nhân ghép thận cần phải tiếp tục dùng các loại thuốc này suốt đời, vì các thuốc này ức chế quá trình thải ghép và bảo vệ thận. Tuy nhiên, cái giá phải trả là các thuốc này cũng làm giảm đề kháng nhiễm trùng. Bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Đọc thêm:

Ghép thận từ người hiến thận sống.