Liên hệ

Mọi nhu cầu khám chữa bệnh tại nước ngoài, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. Quý vị sẽ được tư vấn tại nhà hoàn toàn miễn phí về nhu cầu khám chữa bệnh tại nước ngoài. Nếu quý vị ở xa, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí qua điện thoại hoặc qua thư điện tử.


Trực tuyến

PHP Contact Form Style DemoTrực tiếp

Hot line: 090 986 8938

Email: healthconsul@gmail.com