Tâm thần

BUỒN CHÁN - STRESS - LO ÂU - TRẦM CẢM - NGHIỆN - RỐI LOẠN NHÂN CÁCH - TÂM THẦN PHÂN LIỆT
Buồn chán
Đối phó với tâm trạng căng thẳng (stress)
Các vấn đề thông thường về giấc ngủ


Dùng Áp suất đường thở dương liên tục để chữa bệnh ngừng thở khi ngủ
Lạm dụng hoặc nghiện ngập dược chất
Điều trị lạm dụng chất gây nghiện


Chứng lo âu quá độ
Chứng trầm cảm
Chứng rối loạn nhân cách


Bệnh tâm thần phân liệt
Tâm thần phân liệt